Untitled Document Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document Untitled Document Untitled Document
Untitled Document Verenigingsgeschiedenis

De Eerste Sport- en Judovereniging Goirle werd opgericht op 17 mei 1957 als Judo Club Goirle. De judoclub was nauw verbonden aan de Levensschool Goirle. In 1960 kwam de club op zelfstandige voeten te staan en de naam wijzigde in Eerste Judo Club Goirle. De judoclub heeft door de jaren heen op verschillende lokaties de judolessen verzorgd. De club startte op de zolder van parochiezaal Maria Boodschap, vertrok daarna naar het patronaatszaaltje achter de St. Janskerk en kreeg voor het eerste een eigen judozaal in het Instuifgebouw op de hoek Bergstraat - Tilburgseweg. Bij de verhuizing naar de judozaal bij Sporthal De Haspel in 1974 veranderde de naam van de club in Eerste Sport- en Judovereniging Goirle.
De judoclub boekte, vooral in de eerste jaren grote successen. Vele Goirlese jongeren leverden grote prestaties op districtelijk en landelijk niveau. In latere jaren kwam het accent meer te liggen op recreatief judo. Desondanks werden incidenteel nog successen geboekt met name in het damesjudo. Vandaag de dag neemt de judovereniging vooral deel aan het recreatieve wedstrijdcircuit, waar iedereen op het eigen niveau kan deelnemen en plezier houdt in het (wedstrijd)judo. Het ledenaantal van de vereniging is er één van grote pieken en dalen. De top lag halverwege de jaren '70 met een ledenaantal van 300 judoka's. De laatste jaren stabiliseert het ledenaantal zich rond de veertig. Het grote aanbod van sport- en andere activiteiten in de Goirlese gemeenschap speelt de club parten. Desondanks hebben we met zijn allen in het voorjaar van 2007 het gouden jubileum van de club gevierd en hebben we inmiddels koers gezet naar het diamanten jubileum.

Voor het 25-jarig jubileumboekje heeft H.A.M. van Ostaden de geschiedenis van de club tot 17 mei 1982 uitgebreid beschreven. Om dit te lezen klik hier

Voor een verslag van de activiteiten rond het 50-jarig jubileum klik hier