NIEUWSBRIEF

 

logo met tekstzwart geel nieuwe letters

 

 


áNEGENDE NIEUWSBRIEF

 

Voor jullie ligt de NEGENDE nieuwsbrief van onze vereniging sinds het moment dat gestart is met de nieuwsbrieven. De nieuwsbrief komt uit als er voldoende te melden is.

 

Ledenwerving

Helaas hebben we moeten constateren dat er veel leden hun lidmaatschap voor het nieuwe seizoen opgezegd hebben. Er zijn een paar nieuwe leden gekomen en er zijn nog een aantal proeflessen voor mogelijk nieuwe leden, maar we hebben nog steeds nieuwe leden nodig.á Wij vragen u ons daarbij te helpen en in uw buurt rond te kijken en voor ons reclame te maken.

 

Website judoclub

Misschien heeft u het al gemerkt. Onze website op www.judoclubgoirle.nl heeft een gedaantewisseling ondergaan. Alhoewel de gegevens op onze website up to date waren, gaf de ouderwetse lay-out zoals wij mochten vernemen de indruk dat de website niet actueel was. Alhoewel er nog steeds aan wordt gewerkt denken wij dat onze website nu weer voldoende gemoderniseerdá en actueel is om onze vereniging ook te promoten via het internet. Reacties zijn uiteraard welkom.

 

E-mailadressen

Wij maken gebruik van e-mail om met u te communiceren. Daarvoor gebruiken wij het e-mailadres waarop u deze nieuwsbrief heeft ontvangen.

Mocht u de verenigingspost liever op een ander e-mailadres ontvangen dan vernemen wij dit graag via info@judoclubgoirle.nl. Ook indien uw e-mailadres wijzigt graag dit aan ons doorgeven!

 

Kalender

28 oktober vinden weer voor de eerste keer dit seizoen de wedstrijden voor jeugdteams plaats. Dit kaar in Haaren. Degenen die in aanmerking kwamen om mee te doen hebben al een uitnodiging ontvangen.

 

Andere data van wedstrijden zijn nog niet bekend. U ontvangt, voor zover relevant een uitnodiging via het bij ons bekende e-mailadres.

 

 

Sloop Sporthal de Haspel ?

In het voorjaar verschenen er berichten in de krant dat Sporthal de Haspel, waarin onze judozaal zich bevindt gesloopt zou worden. Een aantal ouders hebben bij ons ge´nformeerd wat dat zou gaan betekenen.

Wij hebben de gemeente gevraagd om een reactie. Er zijn inderdaad plannen om de sporthal te slopen en een andere (kleinere) hal terug te bouwen. Er zijn echter nog geen uitgewerkte plannen. Begin 2013 zal een project starten om de daadwerkelijke plannen uit te werken. Dit seizoen en hoogstwaarschijnlijk volgend seizoen zullen we nog als vanouds gebruik kunnen maken van de huidige judozaal. Hoe de situatie er daarna uit zal zien is nog onbekend, maar de gemeente heeft toegezegd dat wij tijdig bij de planvorming zullen worden betrokken.

 

Spreekbeurttas

De judovereniging heeft een zogenaamde spreekbeurttas gekocht bij de Judobond Nederland. Daarin zit informatie en materiaal dat je kunt gebruiken voor je spreekbeurt op school. De tas is te leen, maar denk er om Wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

 

Lidmaatschap Judobond Nederland

Onze vereniging is aangesloten bij de Judobond Nederland. Dat betekent dat wij al onze leden moeten schrijven als lid van de Judobond Nederland. In het verenigingsreglement waarmee u door inschrijving bij de vereniging heb ingestemd bent u hierop gewezen. Onlangs hebben wij alle leden die nog niet bij de judobond waren ingeschreven aangemeld. Zij krijgen binnenkort van de judobond een acceptgirokaart, een paspoort en een pasje. Wij verzoeken u om de verschuldigde contributie aan de Judobond te betalen en het paspoort en pasje bij ons in te leveren. Wij vullen het paspoort in en houden het bij ten behoeve van examens en wedstrijden.

 

 

Rugembleem judobond bestellen

Leden, tot 12 jaar die lid zijn van de judobond kunnen voor de prijs van Ç 4,95 inclusief verzendkosten een rugembleem met eigen naar en naam van de vereniging bestellen bij de judobond. Het is natuurlijk niet verplicht, maar het zou leuk en ook handig zijn als onze jeugdleden allemaal een embleem met hun eigen naam achterop hun judojas droegen. Via de kidsside van de judobond www. digidojo.nl kun je bestellen. Je moet je wel eerst daar registreren waarbij je het bondsnummer nodig hebt. Indien u een embleem wilt bestellen en u bondsnummer nodig heeft dan graag een berichtje naar info@judoclubgoirle.nl en we zullen u het bondsnummer dat u nodig heeft doorsturen.

 

Een van onze leden Trevin Koolen heeft al een dergelijk embleem. Hierna ziet u een foto daarvan.

 

20120307_185942

 

Nogmaals het is geen verplichting, maar een mogelijkheid. U kunt natuurlijk ook een eigen embleem (laten) maken zoals onze eigen leden Robin en Dylan van Gils. U kunt het bij hun zien en navragen.

 

Oproep: laat je horen!

Natuurlijk zijn wij ook nu weer ge´nteresseerd in eventuele reacties op de nieuwsbrief.

 

 

 

 

Heeft u suggesties voor de nieuwsbrief? Heeft u vragen die ook voor anderen interessant kunnen zijn en in een volgende nieuwsbrief zouden kunnen worden opgenomen? Wil iemand een verslagje schrijven over een wedstrijd of activiteit Laat het ons weten of stuur het ons toe via info@judoclubgoirle.nl

 

 

Namens bestuur en leerkrachten,

 

Bram Kools

info@judoclubgoirle.nl