NIEUWSBRIEF

 

 

 

 


 ELFDE NIEUWSBRIEF

 

Voor jullie ligt de ELFDE nieuwsbrief van onze vereniging sinds het moment dat gestart is met de nieuwsbrieven. De nieuwsbrief komt uit als er voldoende te melden is.

 

Terugkoppeling nieuwsbrief Algemene Ledenvergadering

Voor de zomervakantie 2013 ontving u onze tiende nieuwsbrief die tevens als ‘digitale’ Algemene Ledenvergadering werd verstuurd. U heeft daarin informatie gekregen die normaal in een ‘fysieke’ algemene ledenvergadering wordt besproken. Wij hebben u in de gelegenheid gesteld om tot 19 augustus te reageren of indien gewenst te vragen om alsnog een ‘fysieke’ vergadering te beleggen. Wij hebben, behalve mondeling een aantal positieve reacties, geen vragen, opmerkingen of verzoeken ontvangen.

 

Wij hebben daarom in onze bestuursvergadering van 27 augustus jl. geconstateerd dat de contributieregeling ongewijzigd kan blijven, het bestuur nog een jaartje zijn werk mag blijven doen,

de verslagen van de secretaris en penningsmeester akkoord zijn bevonden en onze voorzitter indien nodig onze vereniging zal vertegenwoordigen in vergadering van de Judobond Nederland.

 

Helaas heeft nog niemand zich aangemeld om samen met R. Redelijkheid de kas te controleren. Hierbij vragen wij nogmaals een vrijwilliger voor de kascontrole. Wij zijn een kleine vereniging, dus meer als een uurtje van uw tijd, inclusief het kopje koffie, bent u er niet mee kwijt. Mocht er zich niemand melden dan zullen wij zelf een lid benaderen. Uiteraard zullen wij u  later het resultaat van de kascontrole mededelen.

 

Tijdens de zomervakantie hebben wij helaas een korte periode problemen gehad met de ontvangst van e-mails wegens overvolle e-mailboxen. Mogelijk hebben wij reacties gemist. Mocht dit het geval zijn dan horen wij het graag alsnog en zullen dan indien noodzakelijk alsnog de nodige actie ondernemen.

 

 

 

NIEUW

Judoka van het jaar 2013 – 2014

Nieuw dit seizoen is de competitie voor judoka van het jaar. Per 1 september wordt gestart met deze competitie.  Aan het eind van het seizoen zal in elke les één judoka een trofee ontvangen als de Judoka van het jaar.  Judoka van het jaar kun je worden door punten te verdienen. Bij verschillende activiteiten kun je deze punten verdienen.

 

Aanwezigheid judoles           1 punt

Deelname wedstrijddag         1 punt

1e prijs toernooi                      3 punten

2e prijs toernooi                      2 punten

3e prijs toernooi                      1 punt

Vriendjesles                            1 punt

Per vriendje (max 2)               1 punt extra

Ouder-Kind-les                      1 punt

Ouder(s) doen mee                 1 punt extra

Jeugddag budospelen             1 punt

 

Ook andere activiteiten die door het bestuur worden aangewezen kunnen extra punten opleveren. Dit wordt tijdig van te voren medegedeeld.

 

Bij onduidelijkheid of discussie over de toepassing beslist het bestuur.

 

Kalender

We hebben de voorlopige kalender voor 2013 -2014 opgemaakt. De data zijn onder voorbehoud. De competitiedagen voor jeugdteams en de tienerontmoetingen worden vaak kort van te voren ingepland en staan  niet in dit overzicht. Ook examens moeten nog ingepland worden. Hou onze website www.judoclubgoirle.nl in de gaten voor de up to date van de kalender en vergeet ook niet uw e-mail te lezen.

 

21 Augustus                       1e judoles seizoen 2013 -2014

4 september                     Start competitie Judoka van het jaar

15 september                   Competitiedag jeugdteams - 10 jaar  Diessen

27 oktober                         Interscholaire clubkampioenschappen

27 november                    Vriendjesles

1 december                       Sinterklaastoernooi Gilze

26 januari                            Langstraattoernooi Kaatsheuvel

16 maart                              Voorjaarstoernooi Sankawa  Middelbeers

6 april ??                              HilDie-toernooi  Diessen

25 mei                                  Jeugddag budospelen Gilze

28 mei                                  Ouder-Kind-les

Hou 27 oktober a.s. vrij !

Al vele jaren is het een traditie dat er  interscholaire clubkampioenschappen worden georganiseerd tussen de verenigingen waar de oprichter van onze vereniging Kees Kools judoles heeft gegeven. Dit gebeurt bij toerbeurt. Dit jaar is het de beurt aan Goirle en het zal plaatsvinden op zondag 27 oktober a.s. in Sporthal De Haspel hier in Goirle van 10.00 tot 13.00  Het is een toernooi waarbij alle leden, groot en klein, jong en oud, licht en zwaar aan mee kunnen doen. Graag zien wij een grote deelname vanuit onze eigen vereniging, dus hou deze datum vrij.

 

Geen les op de volgende data

In verband met vakantie, vrije dagen en andere activtiteiten zijn er geen lessen op:

 

14 en 16 oktober        Herfstvakantie

23, 25, 30 dec , 1 jan  Kerstvakantie

3 en 5 februari                        Carnavalsvakantie

21 april                       2e Paasdag

28, 30 apr, 5 mei         Voorjaarsvakantie

4 juni                          Avondvierdaagse

9 juni                          2e Pinksterdag

 

Laatste lessen 2013-2014 zijn op 25 juni

 

 

 

Lidmaatschap Judobond Nederland

Onze vereniging is aangesloten bij de Judobond Nederland. Dat betekent dat wij al onze leden moeten schrijven als lid van de Judobond Nederland. In het verenigingsreglement waarmee u door inschrijving bij de vereniging heb ingestemd bent u hierop gewezen. Binnekort zullen wij alle leden die nog niet bij de judobond zijn ingeschreven aanmelden. Zij krijgen binnenkort van de judobond een acceptgirokaart, een paspoort en een pasje. Wij verzoeken u om de verschuldigde contributie aan de Judobond te betalen en het paspoort en pasje bij ons in te leveren. Wij vullen het paspoort in en houden het bij ten behoeve van examens en wedstrijden.

 

Help ons bij het werven van leden!

 

In de judoles op woensdagavond van 18.00 tot 19.00 uur, leeftijd van ongeveer 5 tot ongeveer 10 jaar kunnen we nog wat leden gebruiken. Wilt u in uw omgeving eens rondkijken of u kinderen (en hun ouders) kunt verleiden om eens een proefles te komen nemen. Bij onze vereniging mogen 4 proeflessen worden gevolgd voordat men zich moet inschrijven als lid van de vereniging.

 

Hulp van ouders

Op onze oproep voor de zomervakantie om hulp van ouders bij een aantal activiteiten en werkzaamheden hebben wij een aantal positieve reacties ontvangen. Voor al deze reactie alvast bedankt. Wij zijn blij met deze reacties en zullen zeker gebruik gaan maken van het aanbod.

 

 

 

 

 

 

 

Rugembleem judobond bestellen

We hebben het al eerder vermeld, maar vinden het interessant genoeg om het nog maar eens te herhalen:

 

Leden, tot 12 jaar die lid zijn van de judobond kunnen voor de prijs van € 4,95 inclusief verzendkosten een rugembleem met eigen naam en naam van de vereniging bestellen bij de judobond. Het is natuurlijk niet verplicht, maar het zou leuk en ook handig zijn als onze jeugdleden allemaal een embleem met hun eigen naam achterop hun judojas droegen. Via de kidsside van de judobond www.digidojo.nl  kun je bestellen. Je moet je wel eerst daar registreren waarbij je het bondsnummer nodig hebt. Indien u een embleem wilt bestellen en u bondsnummer nodig heeft dan graag een berichtje naar info@judoclubgoirle.nl en we zullen u het bondsnummer dat u nodig heeft doorsturen.

 

Een van onze leden Trevin Koolen heeft al een dergelijk embleem. Hierna ziet u een foto daarvan.

 

 

Nogmaals het is geen verplichting, maar een mogelijkheid. U kunt natuurlijk ook een eigen embleem (laten) maken zoals onze eigen leden Robin en Dylan van Gils. U kunt het bij hun zien en navragen.

 

 

 

 

 

Oproep: laat je horen!

Natuurlijk zijn wij ook nu weer geïnteresseerd in eventuele reacties op de nieuwsbrief.

 

Heeft u suggesties voor de nieuwsbrief?Heeft u vragen die ook voor anderen interessant kunnen zijn en in een volgende nieuwsbrief zouden kunnen worden opgenomen? Wil iemand een verslagje schrijven over een wedstrijd of activiteit Laat het ons weten of stuur het ons toe via info@judoclubgoirle.nl

 

 

Namens bestuur en leerkrachten,

 

Bram Kools

info@judoclubgoirle.nl