NIEUWSBRIEF
Algemene leden vergadering

 


TIENDE NIEUWSBRIEF

Voor jullie ligt de TIENDE nieuwsbrief van onze vereniging sinds het moment dat gestart is met de nieuwsbrieven. De nieuwsbrief komt uit als er voldoende te melden is. Dit keer een bijzonder nieuwsbrief, mede als alternatief voor onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering.

Algemene Leden Vergadering
Zoals elke echte vereniging heeft onze judovereniging Statuten, die een jaarlijkse Algemene Leden Vergadering voorschrijven. Jarenlange ervaring heeft ons geleerd, dat hiervoor nauwelijks interesse is en slechts enkele ouders van onze leden aanwezig kunnen zijn. We hebben daarom besloten dit jaar geen ‘fysieke’ algemene leden vergadering te houden, maar dit te vervangen door een ‘digitale’ algemene ledenvergadering door het versturen van deze ledenbrief, waarop u uiteraard kunt reageren. Alle reacties zullen worden samengevat/gebundeld en weer aan u allen teruggestuurd. Wij denken hiermee te voldoen aan onze plicht met als voordeel dat alle (ouders van) leden geïnformeerd worden en kunnen reageren, in plaats van alleen de enkele die op de vergadering aanwezig zijn. Mocht één van u toch een ‘fysieke’ vergadering wensen dan zullen wij deze alsnog uitschrijven.

Verslag over 2012 van de secretaris

Jeugdteamcompetitie
Samen met andere judoverenigingen uit Berkel-Enschot, Diessen, Haaren, Middelbeers, Moergestel organiseren wij al jaren een jeugdcompetitie voor judoka’s  tot 10 jaar. In 2012:

03-06-2012 Goirle 1e plaats
28-10-2012 Haaren 1e plaats

Tienerontmoetingen
Met genoemde verenigingen aangevuld met judovereniging Hilvarenbeek en Judoteam Coolen uit Oisterwijk organiseren wij ook tienerontmoetingen voor judoka’s van 10 tot 17 jaar. In 2012:

29-01-2012 Moergestel
1e Koen Borgstein, Danique Berbers
3e Rens van den Nieuwenhof

17-06-2012 Middelbeers
Invitatietoernooien
Onze vereniging neemt ook deel aan invitatietoernooien van andere verenigingen en sportscholen. Wel kiezen wel heel bewust voor de toernooien die aansluiten bij het niveau van onze judoka’s. In 2012:

12-02-2012 Voorjaarstoernooi Sankawa Middelbeers
1e Jayden Pelders
3e Idris Schulte

01-04-2012 Hildietoernooi Diessen
2e Jesse van Schaick, Jayden Pelders, Danique Berbers
3e Trevin Koolen, Willem Hehemann

Andere activiteiten
Daarnaast waren er in 2012 nog de volgende activiteiten:

23-06-2012 judo-examens
19-12-2012 ouder-kind-lessen

Verslag over 2012 van de penningmeester
De inkomsten bestonden uit contributie, subsidie, inkomsten reclameborden en rentopbrengsten en bedroegen totaal
€ 3.649,79.
De uitgaven bestonden uit zaalhuur, onkostenvergoedingen, verzekeringen, wedstrijdkosten, representatiekosten en adminstratieve kosten en bedroegen totaal € 3.317,50.
Dat levert een positief resultaat op van
€ 332,29.
Het kas- en banksaldo bedroeg
€ 12.570,93
Indien u het volledige financieel overzicht verenigingsjaar 2012 wilt ontvangen kunt u dit laten weten via info@judoclubgoirle.nl

Kascommissie
De ouders die zich hadden opgegeven voor de kascommissie zijn helaas niet bij onze vereniging betrokken.
Wij zoeken derhalve een vrijwilliger die na de vakantie samen met R. Redelijkheid onze kas wil controleren. Wij zijn slechts een kleine vereniging zodat het zeker niet veel werk zal zijn. Zodra de kas is gecontroleerd ontvangt u natuurlijk namens de kascommissie bericht van het resultaat.

Contributievaststelling seizoen 2013-2014
Gelet op het feit, dat het seizoen inmiddels begonnen is en wij de vermindering van subsidieverlening dit jaar uit eigen middelen op kunnen vangen heeft het bestuur besloten om de subsidie op het huidige niveau te handhaven.

Samenstelling bestuur vereniging
Het bestuur ken al jaren dezelfde samenstelling. Het bestuur is graag bereid nieuwe bestuursleden te verwelkomen. Mocht u interesse hebben en/of meer willen weten dan kunt u zichzelf melden bij de huidige voorzitter/secretaris Bram Kools via info@judoclubgoirle.nl

Kiezen vertegenwoordiger districtsledenvergadering Judobond Nederland
Volgens de regels van de judobond moet een de vereniging één van de leden aanwijzen om een vereniging te mogen vertegenwoordigen tijdens de jaarlijkse districtsledenvergadering.
De voorzitter Bram Kools zal, tenzij er bezwaren komen, als vertegenwoordiger van de vereniging tijdens de districtsleden-vergadering Judobond op kunnen treden.

Andere vragen?
Als er nog andere vragen zijn dan nodigen wij u uit deze aan ons te stellen. Wij kunnen dan zo goed mogelijk een antwoord geven en (tenzij het een persoonlijke vraag betreft) dit delen met de overige leden die deze nieuwsbrief ALV ontvangen.

Terugkoppeling van de reacties op deze ledenbrief ALV vindt  na de zomervakantie plaats. U kunt tot 19-8 reageren via info@judoclubgoirle.nl

 

Overig nieuws

Vakantie en opzeggingen
Wij wensen iedereen natuurlijk een prettige vakantie toe en hopen dat we iedereen na de vakantie weer fris en vol energie terug te zien op onze judolessen. Mocht u toch het lidmaatschap van onze vereniging op willen  zeggen dan het liefst voor 19 augustus a.s. via info@judoclubgoirle.nl zodat we weten wie we op de lessen kunnen verwachten. Uiterste opzegdatum 1 september. Heeft u dan niet opgezegd dan zullen wij de contributie voor het nieuwe seizoen gewoon bij u in rekening brengen. Denkt u er ook aan om , als u lid bent, het lidmaatschap van de Judobond Nederland op te zeggen.

Kalender 2013-2014
19 en 21 augustus 2013        
1e lessen na de vakantie
19 september 2013    
Jeugdteamontmoeting Moergestel
27 oktober 2013
Interscholaire clubkampioenschappen Goirle

In het seizoen 2013-2014 zijn er geen lessen op:

14-10 en 16-10           herfstvakantie
23, 25, 30-12, 01-01   kerstvakantie
03-04 en 05-04           carnavalsvakantie
21-04                          2e paasdag
28-04, 30-04, 05-05    voorjaarsvakantie
04-06                          avondvierdaagse
09-06                          2e pinksterdag

Website judoclub
Afgelopen jaar heeft onze website grote veranderingen ondergaan. Ook worden regelmatig nieuwe berichten en/of foto’s geplaatst. Het loont de moeite om af en toe eens op onze website te kijken. U vindt de website op www.judoclubgoirle.nl

E-mailadressen
Wij maken gebruik van e-mail om met u te communiceren. Daarvoor gebruiken wij het e-mailadres waarop u deze nieuwsbrief heeft ontvangen.
Mocht u de verenigingspost liever op een ander e-mailadres ontvangen dan vernemen wij dit graag via info@judoclubgoirle.nl. Ook indien uw e-mailadres wijzigt graag dit aan ons doorgeven!

Lidmaatschap Judobond Nederland
Onze vereniging is aangesloten bij de Judobond Nederland. Dat betekent dat wij al onze leden moeten schrijven als lid van de Judobond Nederland. In het verenigingsreglement waarmee u door inschrijving bij de vereniging heb ingestemd bent u hierop gewezen. Voor het nieuwe seizoen zullen alle leden waren ingeschreven aangemeld worden. Zij krijgen binnenkort van de judobond een acceptgirokaart, een paspoort en een pasje. Wij verzoeken u om, indien van toepassing de verschuldigde contributie aan de Judobond te betalen en het paspoort en pasje bij ons in te leveren. Wij vullen het paspoort in en houden het bij ten behoeve van examens en wedstrijden.

Rugembleem judobond bestellen
Leden, tot 12 jaar die lid zijn van de judobond kunnen voor de prijs van € 4,95 inclusief verzendkosten een rugembleem met eigen naar en naam van de vereniging bestellen bij de judobond. Het is natuurlijk niet verplicht, maar het zou leuk en ook handig zijn als onze jeugdleden allemaal een embleem met hun eigen naam achterop hun judojas droegen. Via de kidsside van de judobond www. digidojo.nl kun je bestellen. Je moet je wel eerst daar registreren waarbij je het bondsnummer nodig hebt. Indien u een embleem wilt bestellen en u bondsnummer nodig heeft dan graag een berichtje naar info@judoclubgoirle.nl en we zullen u het bondsnummer dat u nodig heeft doorsturen.

Een van onze leden Trevin Koolen heeft al een dergelijk embleem. Hierna ziet u een foto daarvan.

Nogmaals het is geen verplichting, maar een mogelijkheid.

Spreekbeurttas
De judovereniging heeft een zogenaamde spreekbeurttas gekocht bij de Judobond Nederland. Daarin zit informatie en materiaal dat je kunt gebruiken voor je spreekbeurt op school. De tas is te leen, maar denk er om Wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

Oproep: laat je horen!
Natuurlijk zijn wij ook nu weer geïnteresseerd in eventuele reacties op de nieuwsbrief.

Tenslotte
Heeft u suggesties voor de nieuwsbrief? Heeft u vragen die ook voor anderen interessant kunnen zijn en in een volgende nieuwsbrief zouden kunnen worden opgenomen? Wil iemand een verslagje schrijven over een wedstrijd of activiteit Laat het ons weten of stuur het ons toe via info@judoclubgoirle.nl

 

Namens bestuur en leerkrachten,

Bram Kools
info@judoclubgoirle.nl